Prowadzący szkolenie – info

Ogromne doświadczenie praktyczne, ponad 640 przeprowadzonych szkoleń z tej tematyki od 2003 r.

kontakt w/s szkoleń: szkolenia@jawnosc.pl   

film ze szkolenia – film


dr Piotr Sitniewski przeprowadził szkolenia dla: pracowników:

 1. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 2. Ministerstwa Zdrowia,
 3. Ministerstw Środowiska
 4. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 5. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 6. Ministerstwa Cyfryzacji,
 7. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 8. Ministerstwa Sprawiedliwości (kompleksowe szkolenie 8 grup)
 9. MInisterstwa Rozwoju Regionalnego,
 10. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 11. Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
 12. Komendy Głównej Straży Granicznej
 13. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 14. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 15. Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 16. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 17. Wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
 18. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 19. wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 20. Głównego Urzędu Miar,
 21. Polskich Sieci Elektroenergetycznych
 22. Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw,
 23. Instytutu Pamięci Narodowej,
 24. Narodowego Funduszu Zdrowia,
 25. Biura GIODO,
 26. Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 27. Parków Naukowo-technologicznych,
 28. Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
 29. Sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych,
 30. Sądów Okręgowych w  Suwałkach, Szczecinie, i Warszawa-Praga
 31. pracowników sądów powszechnych,
 32. członków okręgowych izb radców prawnych,
 33. aplikantów radcowskich,
 34. członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
 35. przewodniczących rad gmin i powiatów,
 36. pracowników biur rady miasta i rady powiatu,
 37. sekretarzy miast i sekretarzy powiatów,
 38. radnych wszystkich trzech szczebli samorządowych,
 39. urzędów marszałkowskich w Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Olsztynie,
 40. wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
 41. administratorów stron BIP-owskich,
 42. pracowników starostw,
 43. pracowników administracji skarbowej,
 44. urzędów skarbowych, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 45. rzeczników prasowych urzędów, dziennikarzy,
 46. wojewódzkich komend Państwowej Straży Pożarnej,
 47. Komendantów i pracowników powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej,
 48. Funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej,
 49. Straży Miejskiej w Gdańsku.

dr Piotr Sitniewski jest autorem m.in.: 

Prezes Fundacji JAWNOSC.PL www.jawnosc.pl
Kierownik projektu  www.jawnoscsamorzadu.pl