Prowadzący szkolenie – info

Ogromne doświadczenie praktyczne, ponad 610 przeprowadzonych szkoleń z tej tematyki od 2003 r.

W latach 2014-2019 – przeprowadzone ponad 610 szkoleń.   

film ze szkolenia – film


dr Piotr Sitniewski przeprowadził szkolenia dla: pracowników:

 1. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 2. Ministerstwa Zdrowia,
 3. Ministerstw Środowiska
 4. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 5. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 6. Ministerstwa Cyfryzacji,
 7. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 8. Ministerstwa Sprawiedliwości (kompleksowe szkolenie 8 grup)
 9. MInisterstwa Rozwoju Regionalnego,
 10. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 11. Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
 12. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 13. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 14. Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 15. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 16. Wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
 17. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 18. wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 19. Głównego Urzędu Miar,
 20. Polskich Sieci Elektroenergetycznych
 21. Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw,
 22. Instytutu Pamięci Narodowej,
 23. Narodowego Funduszu Zdrowia,
 24. Biura GIODO,
 25. Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 26. Parków Naukowo-technologicznych,
 27. Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
 28. Sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych,
 29. Sądów Okręgowych w  Suwałkach, Szczecinie, i Warszawa-Praga
 30. pracowników sądów powszechnych,
 31. członków okręgowych izb radców prawnych,
 32. aplikantów radcowskich,
 33. członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
 34. przewodniczących rad gmin i powiatów,
 35. pracowników biur rady miasta i rady powiatu,
 36. sekretarzy miast i sekretarzy powiatów,
 37. radnych wszystkich trzech szczebli samorządowych,
 38. urzędów marszałkowskich w Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Olsztynie,
 39. wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
 40. administratorów stron BIP-owskich,
 41. pracowników starostw,
 42. pracowników administracji skarbowej,
 43. urzędów skarbowych, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 44. rzeczników prasowych urzędów, dziennikarzy,
 45. wojewódzkich komend Państwowej Straży Pożarnej,
 46. Komendantów i pracowników powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej,
 47. Funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej,
 48. Straży Miejskiej w Gdańsku.

dr Piotr Sitniewski jest autorem m.in.: 

Prezes Fundacji JAWNOSC.PL www.jawnosc.pl
Kierownik projektu  www.jawnoscsamorzadu.pl