630

Dr Piotr Sitniewski

Autor publikacji z zakresu realizacji prawa do informacji p.t.: ,,Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach. Wzory pism” Wolters Kluwer 2016 r., (dwa wydania 2014 i 2016 ) powstałej na podstawie bogatych doświadczeń szkoleniowych Autora. Książka stanowi syntetyczne zestawienie najczęściej pojawiających się zagadnień problemowych związanych z realizacją prawa do informacji publicznej w praktyce. 7 lutego 2020 r. ukaże się trzecie wydanie p.t.: ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism ” Wolters Kluwer 2020 r.